Support på hele eller dele af processen

Vi følger gerne en proces som den illustrerede, men vi kan deltage i præcist den del, I ønsker ekstern support på.


Jo bedre vi kender Jeres organisation, jo mere af arbejdet kan vi selv lave, men vi vil altid gerne have en drøftelse med Jer om key responsibilities samt key deliveries i positionen. Ud fra disse to områder kan vi lære meget om, hvilken persontype er bedst egnet til den givne position.