Med flere års HR-erfaring kan vi være din fortrolige og kompetente sparringspartner. Vi tilbyder fleksible HR-løsninger, som passer til din forretning og dine medarbejdere.  Vi kan levere en fast tilknyttet HR ressource med godt kendskab til forretningen og vi kan byde ind med HR-support efter behov. Vores kompetencer spænder fra strategisk organisationsudvikling, rekruttering og daglig HR-support til håndtering af medarbejderdata i eget system i overensstemmelse med persondataforordningen. Som din HR Partner arbejder vi altid med afsæt i gældende lovgivning og vores HR-processer har altid fokus i kundens strategi og værdisæt.

 

Camilla

Dét, som driver mig i mit arbejde som HR Konsulent, er samspillet mellem mennesker og organisationer. Jeg mener, at HR bidrager til at skabe forretningsmæssige resultater i virksomheden, og jeg ser det som et stort privilegium at få indsigt i så mange brancher og organisationer, hvor jeg gennem forskelligartede opgaver hvad angår tidshorisont, kompleksitet, fokus og roller, forsøger at skabe mest mulig værdi for virksomheden såvel som for den enkelte medarbejder.

Louise

Som HR Partner er mit afsæt mennesket, hvor jeg gennem nærvær og tydelighed søger at skabe indsigt for den enkelte. For indsigt muliggør udsyn– både for mennesket og ikke mindst for forretningen. Så vi sammen kan lykkes med det, som vi er gode til på en måde, som giver mening. Gennem udviklende relationer og forretningsunderstøttende HR-aktiviteter skaber jeg rum til, at både hjerne og hjerte sættes i spil, for netop i dét samspil ligger potentialet for vækst og værdi. Og det bidrager til at tegne en organisation, som ikke blot er målbar, men også mærkbar for medarbejderne, ledelsen - og kunderne. Det er med til at sikre god performance, høj trivsel og en solid bundlinje. 

Pernille

Som HR Partner er jeg jeres fortrolige sparringspartner inden for hele HR-området. Sammen identificerer vi jeres HR-behov og skræddersyr fleksible og individuelle HR-løsninger, som matcher jeres behov. Jeg hjælper jer med at dykke ned under den organisatoriske overflade og designe og implementere HR-initiativer, der skaber reel værdifuld forandring for jer. Samtidig sørger jeg for, at alle niveauer i virksomheden føres trygt og sikkert igennem forandringsprocesserne. Omdrejningspunktet for mit arbejde er spændingsfeltet mellem økonomi, organisation og menneske. Mit fokus er på udvikling af både medarbejdere, ledere, teams og virksomhed og på menneskelige psykologiske faktorers indvirkning på vilkårene for ledelse og samarbejde. Jeg bestræber mig på altid at balancere strategiske målsætninger og menneskelige hensyn med det formål at skabe øget værdi for den enkelte og for virksomheden som helhed.