Med flere års HR-erfaring kan vi være din fortrolige og kompetente sparringspartner. Vi tilbyder fleksible HR-løsninger, som passer til din forretning og dine medarbejdere.  Vi kan levere en fast tilknyttet HR ressource med godt kendskab til forretningen og vi kan byde ind med HR-support efter behov. Vores kompetencer spænder fra strategisk organisationsudvikling, rekruttering og daglig HR-support til håndtering af medarbejderdata i eget system i overensstemmelse med persondataforordningen. Som din HR Partner arbejder vi altid med afsæt i gældende lovgivning og vores HR-processer har altid fokus i kundens strategi og værdisæt.

 

Louise

Som HR Partner er mit afsæt mennesket, hvor jeg gennem nærvær og tydelighed søger at skabe indsigt for den enkelte. For indsigt muliggør udsyn– både for mennesket og ikke mindst for forretningen. Så vi sammen kan lykkes med det, som vi er gode til på en måde, som giver mening. Gennem udviklende relationer og forretningsunderstøttende HR-aktiviteter skaber jeg rum til, at både hjerne og hjerte sættes i spil, for netop i dét samspil ligger potentialet for vækst og værdi. Og det bidrager til at tegne en organisation, som ikke blot er målbar, men også mærkbar for medarbejderne, ledelsen - og kunderne. Det er med til at sikre god performance, høj trivsel og en solid bundlinje. 

Pernille

Som HR Partner er jeg jeres fortrolige sparringspartner inden for hele HR-området. Sammen identificerer vi jeres HR-behov og skræddersyr fleksible og individuelle HR-løsninger, som matcher jeres behov. Jeg hjælper jer med at dykke ned under den organisatoriske overflade og designe og implementere HR-initiativer, der skaber reel værdifuld forandring for jer. Samtidig sørger jeg for, at alle niveauer i virksomheden føres trygt og sikkert igennem forandringsprocesserne. Omdrejningspunktet for mit arbejde er spændingsfeltet mellem økonomi, organisation og menneske. Mit fokus er på udvikling af både medarbejdere, ledere, teams og virksomhed og på menneskelige psykologiske faktorers indvirkning på vilkårene for ledelse og samarbejde. Jeg bestræber mig på altid at balancere strategiske målsætninger og menneskelige hensyn med det formål at skabe øget værdi for den enkelte og for virksomheden som helhed.

Sissel

Min passion i arbejdet med HR handler om at skabe sammenhæng mellem de organisatoriske strategier/mål og medarbejdernes behov. At skabe sammenhæng kræver samspil. Samspil opstår gennem dialog, indsigt, samarbejde og viden og åbner for, at organisationen kan udvikle sig. At udvikle kræver forandring og som HR Partner sikrer jeg, at alle led i organisationen kommer sikkert og trygt igennem enhver form for forandring – store som små. Vi skal løbende tilpasse, inddrage og evaluere for at opnå resultater og meningsfulde forandringer. Jeg er HR Partneren, der ser på organisationen udefra, har helikopterblikket og kommer med nye ideer til og perspektiver på, hvordan organisationen kan udvikles og løftes. Gennem strukturerede HR-processer understøtter jeg de forretningsmæssige strategier, så der skabes sammenhæng og samspil – i samarbejde skaber vi værdi og vækst, for organisationen, for den enkelte medarbejder og for jeres kunder. 

Rikke

Jeg er motiveret af at skabe værdi og understøtte forretningen, dens kerneopgave og de strategiske målsætninger gennem mit arbejde med ledere og medarbejdere. De bedste resultater opnås, når ledere og medarbejdere oplever mening, jobglæde og engagement. Som jeres HR Partner er jeg optaget af at lytte, være nysgerrig og proaktiv, så vi sammen kan identificere netop jeres behov og udviklingspotentialer. Med udgangspunkt i jeres forretning kan jeg bidrage med at udvikle og drive HR-processer, der giver mening og værdi i jeres situation – og som kan bidrage til at skabe en god struktur og trygge rammer i en ellers dynamisk verden. Det er vigtigt for mig at opbygge tillidsfulde relationer, så jeg kan være en fortrolig sparringspartner i både de store og små spørgsmål, og på den måde understøtte og udvikle den enkelte leders lederskab og evne til at skabe følgeskab og engagement