Med flere års HR-erfaring kan vi være din fortrolige og kompetente sparringspartner. Vi tilbyder fleksible HR-løsninger, som passer til din forretning og dine medarbejdere.  Vi kan levere en fast tilknyttet HR ressource med godt kendskab til forretningen og vi kan byde ind med HR-support efter behov. Vores kompetencer spænder fra strategisk organisationsudvikling, rekruttering og daglig HR-support til håndtering af medarbejderdata i eget system i overensstemmelse med persondataforordningen. Som din HR Partner arbejder vi altid med afsæt i gældende lovgivning og vores HR-processer har altid fokus i kundens strategi og værdisæt.Louise

Som sociolog er jeg i mit arbejde med HR optaget af at sikre samspil mellem medarbejderne og den virkelighed, som virksomheden indgår i. Det gør jeg med viden om og interesse i, hvad der driver medarbejderne samt ved at supportere på virksomhedens drift og udvikling. Jeg beskæftiger mig primært med rekruttering, medarbejderudvikling, ledelsessparring og administration. Med mig som HR partner får I en engageret og fortrolig sparringspartner, der identificerer, analyserer og handler på de vilkår, som virksomheden agerer under, de udfordringer, som naturligt opstår i arbejdsdagen og ikke mindst understøtter virksomheden i at placere sig i en tid, hvor mening og retning er afgørende.

 

Anett

Jeg er optaget af at skabe sammenhæng mellem mennesker og organisationer. Samtidigt er jeg drevet af et stærkt forretningsmæssigt fokus, så strategi, udvikling og eksekvering er områder, jeg nyder at arbejde med. Jeg skaber hurtigt en god relation til mine kunder og bruger den fornødne tid til at sætte mig ind i organisationens kerneområde. Det er væsentligt for mig at gøre en forskel for de organisationer, jeg arbejder i – uanset om jeg er der i kortere eller længere tid.