Sparring og feedback

Nyudnævnte eller nye ledere har ofte masser af spørgsmål omkring deres nye udfordringer. Ikke alle har en god overordnet at drøfte disse med, og det er ikke alle spørgsmål har man lyst til at stille sin chef. Det er derfor mit ønske at oprette et netværk for dig som ny leder, hvor du kan få sparring og feedback fra ligesindede, og hvor vi kan hjælpe hinanden bedre i mål med vores udfordringer.

Det praktiske

Netværket skal bestå af 8-10 personer, og vi mødes 5 gange årligt a’ 3 timers varighed. Jeg vil altid være vært i Esbjerg, med mindre vi aftaler andet. Hensigten er, at vi tager emner op, som interesserer Jer, hvor jeg vil bidrage med min erfaring og viden, men naturligvis også trække på de kontakter jeg har, hvis det kunne være relevant.

Aftalegrundlag:

Pris pr. år er DKK 10.000,00 ex. moms. Dette dækker ligeledes sparring samt inspiration undervejs, herunder også indlæg fra eksterne på møderne. Mod et tillæg på DKK 2.000,00 ex. moms kan du få udført en DiSC profil inkl. tilbagemelding samt individuelle ledelsesudfordringer. Derudover vil der være mulighed for køb af individuel coaching mellem møderne. Pris for dette aftales indbyrdes.

  • Det forventes, at alle møder op til møderne og prioriterer deltagelsen i netværket højt
  • Der er fuld fortrolighed i netværket
  • Sparring i mellem møderne udføres efter lyst og behov.


Kontakt mig endelig for yderligere info!