Velkommen

I EHR Academy er vores vision at tilbyde en lederuddannelse med en høj faglighed, en (organisa­ti­ons)psykologisk dybde og et bredt erfaringsgrundlag fra daglig ledelsespraksis. Visionen udspringer af et øn­ske om at løfte dine ledelseskompetencer til at kunne drive bæredygtig ledelse, hvor du står stærkt og au­tentisk i dit lederskab - til gavn for dig, dit team og din organisation. Det kan vi levere med en kompetence­profil, som hviler på uddannelser inden for organisationspsykologi, sociologi samt lærings- og forandrings­proces­ser. Samtidigt har vi erfaringer i ledelse på både topleder- og mellemlederniveau samt på tværs af brancher, organisationsstørrelser og per­sonprofiler, hvor vi hver dag arbejder med udvikling af mennesker i krydsfeltet mellem forretning, ledelse og medarbej­dere.

Med lederuddannelsen vil vi gerne bringe det videre. Vores unikke bidrag er, at vi trækker horisonten helt tæt på. Vi tager udgangspunkt i din personlige udviklingsvej i ledelse med afsæt i din psykologi og kobler det til din organisation. Fokus er på, at du gennem indsigter og værktøjer kan integrere udviklingen i dit le­derskab i din hverdag, så du kan skabe meningsfuld vækst, trivsel og performance.

 

Uddannelse i dit lederskab

Vores lederuddannelse kan give mening for alle, der arbejder med ledelse uanset rolle, niveau og erfaring. Måske du er en erfaren lederprofil, som gerne vil udvikle dit personlige lederskab? Måske du er ny i lederrol­len og savner en retning for og værktøjer til at drive ledelse? Eller måske du er en del af en ledergruppe eller står i spidsen for et team, som du ønsker at kunne sætte dig selv i spil for på en ny måde?

På de 6 moduler opnår du nuanceret viden og konkrete værktøjer til brug for udvikling af dit lederskab i din organisa­tion. Vi lægger fundamentet med klassisk organisations- og forandringsteori og løfter din udvikling med indsigter på, hvilken rolle din personlighedspsykologi spiller i dit lederskab. Samspillet bygger på vores erfaring i, at de vigtigste ledelseskompetencer ligger gemt i din selvindsigt. Derfor arbejder vi med dit ”why” i lederskabet og styrker din evne til at se menneskelige mønstre og strategier hos både dig selv og andre. For dét har betydning for, hvordan du lykkes med at skabe følgeskab på din ledelsesvision og oplevelsen af me­ningsfuldhed i arbejdet.

 

Modul 1: Organisationsteori og organisationspsykologi

På dette modul lærer du om klassisk organisationsteori med fokus på at skabe en organisation, der faciliterer motivation, performance og udvikling. Du lærer samtidig om hvad, der kan stå i vejen for, at det sker. Du får indsigt i de organisationspsykologiske problemstillinger, der kan forhindre arbejdet med virksomhedens pri­mære opgave, og endda hvordan det kan modarbejde din ønskede retning. Modulet klæder dig på til at or­ganisere dit team bedst muligt og giver dig indsigter, så du kan spotte uformelle roller.

Modul 2: Ledelse fra din kerne

På dette modul arbejder vi ud fra dig med fokus på din organisation og din tilgang til ledelse. Vi undersøger, hvad din primære grund er til at drive ledelse, hvad du ønsker at opnå med din ledelsesstil, hvordan det spil­ler sammen med din organisations formål, og hvordan du kan komme til at spænde ben for det. Modulet gi­ver dig mulighed for at forstå psykologien bag din adfærd, så du over tid kan skabe en mere smidig version af dig selv, der kan få mere ud af samarbejdet med din organisation.

Modul 3: Personlig effektivitet

På dette modul arbejder vi med konkrete redskaber, der i din hverdag, bidrager til at ”work smarter, not har­der”, men på en ny måde. Vi sætter fokus på, hvordan den menneskelige psykologi fungerer, og hvordan du i din lederrolle utilsigtet kan komme til at skabe udfordringer for dig selv og for dit team. Vi undersøger, hvor­dan du faciliterer den bedste udvikling og trivsel for både dig selv og dine medarbejdere. Modulet gør dig i stand til bedre at udnytte dine egne og dine medarbejderes ressourcer med målet om at skabe en smidig og velfungerende hverdag.

Modul 4: Teamdynamikker – egen rolle og teamet

På dette modul tager vi den generelle forståelse af teamroller til et nyt niveau. Med afsæt i en grundlæg­gende forståelse af hvordan vi er forskellige, løfter vi det til et organisationspsykologisk perspektiv på, hvor­for vi ofte forlader den rolle, som vi er tiltænkt, og pludselig udviser en anden og uventet adfærd. Modulet bidra­ger til en nuanceret forståelse af teamdynamikker, så du kan skabe bæredygtig udvikling af den kollek­tive evne til samarbejde og trivsel i dit team.

Modul 5: Forandringsledelse

På dette modul retter vi fokus på, hvordan vi i praksis håndterer forandringer. Vi er omringet af forandringer, og som leder står du ofte over for forandringer, som du enten selv eller din chef igangsætter. Vi fokuserer her på at forstå lederens rolle i forandringsprocesser både hvilken rolle, som du personligt har præference for at indtage samt hvilke roller, der er nødvendige for en forandring. Vi arbejder med konkrete redskaber, så du sikrer støtte til forandringsrejsen, og vi afdækker årsager til at skabe forandring, forskellige tilgange til at gen­nemføre forandringer samt hvorledes forandringer forankres.

Modul 6: Løft din viden omkring dig selv og din organisation til at skabe meningsfulde og varige for­andringer

Med afsæt i de øvrige moduler arbejder vi her med din egen erhvervscase. Modulet klæder dig på til at inte­grere udviklingen i dit lederskab i din hverdag med de aktuelle problemstillinger, som fylder for dig, og vi kaster lys på, hvilke potentialer du har til rådighed for at kunne håndtere dem succesfuldt.

 

Det praktiske

Uddannelsen består af 6 moduler og tager afsæt i teori, øvelser, selvrefleksion og egen erhvervscase. Der vil mellem modulerne være mulighed for individuelle coachingsessioner, som foregår online med én af dine un­dervisere.

Modul 1: torsdag d. 22. september og fredag d. 23. september 2022

Modul 2: torsdag d. 27. oktober og fredag d. 28. oktober 2022

Modul 3: torsdag d. 24. november og fredag d. 25. november 2022

Modul 4: torsdag d. 12. januar og fredag d. 13. januar 2023

Modul 5: torsdag d. 9. februar og fredag d. 10. februar 2023

Modul 6: torsdag d. 9. marts og fredag d. 10. marts 2023

Modulerne afholdes kl. 08.30 – 16.00, og disse tidspunkter respekteres fuldt ud. Der vil være frokost og pau­seforplejning.

Undervisningen foregår på adressen Auktionsgade 4, 6700 Esbjerg. Der er mulighed for at parkere gratis bagved bygningen.

Din primære underviser er Anett Egsgaard. På modulerne 2 og 4 vil Louise Rod drive en del af undervis­nin­gen, og Sissel Carlsen vil bidrage på modul 3 og 5.

Prisen er 29.999 DKK ekskl. moms. Hvis du tilmelder dig inden d. 1. juli 2022, har du dog mulighed for at sikre dig en plads til 24.999 DKK ekskl. moms. Inklusiv i prisen er en personprofil og coachingsessioner.

Hvis du har lyst til at tilmelde dig eller er nysgerrig på at høre mere om, hvordan denne uddannelse kan give mening for dig, er du meget velkommen til at række ud til Partner & Senior HR Konsulent Louise Rod på tlf. 24 88 50 01 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Link til pdf