Kolleger at sparre med

Som HR professionel i en virksomhed eller som selvstændig er man ofte alene i sin jobfunktion med få eller ingen faglige kolleger at sparre med. Samtidigt er HR paletten så bred, at de færreste har fod på det hele. Derfor ønsker jeg at oprette et netværk til gavn for dig som HR professionel, hvor du kan få sparring og feedback fra ligesindede, og hvor vi kan hjælpe hinanden bedre i mål med vores indsatser.

Det praktiske

Netværket skal bestå af 8-10 personer, som mødes 5 gange årligt a’ 3 timers varighed. Jeg vil altid være vært i Esbjerg, med mindre vi aftaler andet. Hensigten er, at vi tager emner op, som interesserer Jer, hvor jeg vil bidrage med min erfaring og viden, men naturligvis også trække på de kontakter jeg har, hvis det kunne være relevant.  

Vi aftaler emnet fra gang til gang.

Aftalegrundlag:

Pris pr. år er DKK 10.000,00 ex. moms. Dette dækker ligeledes sparring samt inspiration undervejs herunder også indlæg fra eksterne på møderne.

  • Det forventes, at alle møder op til møderne og prioriterer deltagelsen i netværket højt
  • Der er fuld fortrolighed i netværket
  • Sparring i mellem møderne udføres efter lyst og behov. Mit ønske er dog, at vi kan inspirere og måske endda motivere hinanden i perioderne mellem møderne


Kontakt mig endelig for yderligere info!