Specifikke problemer eller generel udviklingsproces

Både medarbejdere og ledere har brug for sparring og coaching i perioder af deres arbejdsliv. Det kan handle om et specifikt problem, man ønsker at coaches ud fra, men det kan også være en mere generel udviklingsproces, hvor der konstant bygges erfaring og faglighed på i samspil med hinanden.

Det praktiske

Vi tager udgangspunkt i dit nuværende ståsted og arbejder os ud fra det. Indledningsvist handler det om at få opbygget den fornødne tillid, så vi får en åben og ærlig dialog – dette sikrer, at coachen hurtigt får respons på de udfordringer/forstyrrelser, som du får undervejs i coachingforløbet. Samtidigt er det væsentligt for coachen at få viden om du ønsker reel rådgivning/sparring eller om vi taler traditionel coaching, hvor du selv finder frem til svarene i løbet af vores samtaler.

 

  • Forløbet starter altid med et indledende møde, hvor vi afstemmer forventninger til hinanden og mærker om kemien er til stede for at skabe den fornødne fortrolighed. Afhængigt af den ønskede overskrift på coachingen vil vi muligvis foreslå at indlede med en personlighedsprofil
  • Vi aftaler at mødes minimum 5 gange med forskellige intervaller – afhængigt af behov
  • Du får løbende opgaver/udfordringer der skal arbejdes med mellem sessionerne