Coaching tager afsæt i nuet og sigter mod fremtiden. Det er et håndværk, som effektivt afdækker, hvordan mennesker, teams og organisationer opnår det, som de ønsker.

Hos Egsgaard HR er vi certificerede Coaches, og vi er optaget af at stille de rigtige spørgsmål, som giver op­mærk­som­hed til det, som fyl­der hos dig lige nu. Måske står du over for et vanskeligt valg, mærker en indre uba­lance, oplever udfordringer i din rolle i virksomheden, søger støtte i en forandringsproces eller måske har du brug for at blive kalibreret på din udviklingsvej. Du er udgangspunktet.

I coaching sætter vi en retning. Vi fokuserer på at skabe afklaring, udvikling og oplevelsen af menings­fuldhed. Vi taler ind i dine res­sourcer, begrænsninger og mulig­heder – hvilke potentialer du kan udforske, klar­hed om gevinsten/omkostningen ved (ikke) at træffe et valg og hvad du nødven­digvis må acceptere ikke kan ændres.

Vi tilbyder forskellige Coaches, som hver kan give dig netop den sparring, som giver mening for dig.

 

Anett Egsgaard - Coaching af ejerledere, topledere og bestyrelser

Jeg har en unik baggrund, der kombinerer intense studier indenfor både klassiske ledelsesfag som strategi, for­ret­ningsud­vikling, økonomi (MBA) og studier i organisationspsykologi (MPO) med praktisk erfaring inden for opstart og drift af egen virksomhed samt overtagelse af familievirksomhed og ledelse heraf. Det giver dig mu­lighed for en stærk sparring hele vejen rundt. Det kan ske, at du står foran en forandring i din organisation, som både kræ­ver forretnings­mæssig samt psy­kologisk indsigt at lykkes med. Det kan også være, at du føler dig fastlåst i din ledelse eller dine med­arbejderes syn på din organisation. Eller måske du bare savner en kom­petent partner til din egen personlige udvikling, forretningsmæssigt og psykologisk. Fordi coaching handler om dig og din ageren i din verden går vi med udgangs­punkt heri nysgerrigt og mål­rettet til værks.

 

Louise Rod – Coaching af ledere og medarbejdere

Som uddannet Sociolog og med et dagligt virke som HR Partner arbejder jeg hver dag i krydsfeltet for forretning, ledelse og medarbejdere, hvor jeg driver initiativer, som bidrager øko­nomisk, organisatorisk og trivselsmæs­sigt. Derudover er jeg selv leder med ansvar for drift, udvikling og med­arbejdere. Med mig får du derfor en fortrolig sparringspartner med praktisk erfaring i selv at gå vejen ledelsesmæs­sigt, navigere i et ledelsesrum og at skabe følgeskab. Måske står du i en udfordring med utilstrækkelig performance, manglende tillid til ledelsen eller internt i ledelsen, dalende medarbejderengagement eller manglende evne til at komme i mål ude i afde­lingerne? Måske oplever du et kald på at sætte dig selv mere i spil? I sessionerne kaster vi lys på dig og dit evt. le­derskab; du op­når indsigter som løfter din forståelse for, hvorfor du gør som du gør, og hvordan du kommer til at stå i vejen for dig selv (og andre) samt værktøjer og kompetencer til at skabe og lykkes med din ledelsesvision.

 

Sissel Carlsen – Coaching af ledere og medarbejdere

Min baggrund er en kombination af mange års erfaring som coach, uddannelse indenfor læring og forandrings­processer, flere års praktisk erfaring som leder og mit nuværende job som HR Partner. Fælles er, at jeg er vant til at arbejde med mennesker, både på ledelses- og medarbejderniveau. I lederrollen har jeg selv opstartet og ud­viklet en afdeling og kender til de udfordringer, der kan være i at navigere som mellemleder, hvor der både kom­mer pres oppefra og nedefra. Uanset om du er leder eller medarbejder, så handler coachingsessionerne hos mig, om at hjælpe dig til at opnå dit ønskede mål for fremtiden. Vi taler om de udfordringer, der forhindrer dig i at opnå dit drømmemål og herudfra arbejder vi med handlemønstre – alt sammen med det formål at bidrage til at skabe positive forandringer i dit (arbejds)liv. Med mig som coach får du konkrete redskaber til at håndtere de ud­fordringer du står med i hverda­gen. Sammen tager vi et skridt ad gangen og husker at fejre succeserne – små som store.”

 

Det praktiske

En coachingsession varer som udgangspunkt 1 time og spænder prismæssigt fra 1200 – 2500 DKK plus moms afhængigt af coachingtypen. Vi tilbyder også klippekort á 10 sessioner, som kan bruges af flere fra samme virksomhed.

Hvis du er nysgerrig på at høre mere om, hvordan et coachingforløb kunne se ud for dig, kan du booke en afklarende telefonsamtale på 15 minutter med Louise. Her afklarer vi sammen, hvilken coach som passer til dig med det bidrag, som du har brug for.

Book en afklarende samtale ved at kontakte Louise på tlf. 24 88 50 01 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.