HR specialist

Yngre talenter har også ofte brug for en anden end deres leder til at drøfte drømme med og få indspark til at indfri disse drømme. Som HR specialist har jeg stort kendskab til forskellige krav i det private erhvervsliv, så jeg er erfaren i at hjælpe yngre talenter til at se, hvor de skal sætte ind, hvis de ønsker at opnå deres drømme. I tiden hvor talentmassen i private virksomheder er eftertragtet vildt, kan en investering i talentudvikling være et stærkt fastholdelsesparameter og samtidigt en lejlighed for virksomheden til at få en ekstern til at vurdere talentet.

Bo Korsager

Senior Procurement Manager at Semco Maritime

"Anett har et usædvanligt skarpt blik for det enkelte menneskes adfærdsmæssige styrker og udfordringer. Via coaching omsætter og videreformidle hun dette let forståligt og gør det konkret. En stærk sparringspartner i ledelsesudvikling og konflikthåndtering"

Bliv tilmeldt nyhedsbrev