Support på hele eller dele af processen

Jeg følger gerne en proces som den illustrerede, men jeg kan deltage i præcist den del, I ønsker ekstern support på.


Jo bedre jeg kender Jeres organisation, jo mere af arbejdet kan jeg selv lave, men jeg vil altid gerne have en drøftelse med Jer om key responsibilities samt key deliveries i positionen. Ud fra disse to områder kan jeg lære meget om, hvilken persontype er bedst egnet til den givne position.

Bliv tilmeldt nyhedsbrev