Modellen

William Marston er den oprindelige fader til modellen, da han i 1928 beskrev modellen i sin bog ”Emotions of Normal People”. Udgangspunktet var et studie i normale menneskers opfattelse af omgivelserne samt opfattelse af sig selv i relation til omgivelserne.

 

 

 

Rekruttering

DiSC er et relativt kendt personprofil-værktøj og efter min bedste overbevisning det værktøj, der giver den utrænede profillæser mest udbytte. Værktøjet arbejder ud fra nogle stereotyper, der relativt nemt kan læres, hvorfor en leder hurtigt får en idé om, hvordan en kommende medarbejder skal motiveres, anerkendes, udfordres etc. Jeg er certificeret i DiSC og anvender ofte dette i rekrutteringssammenhænge. Profilen giver mulighed for at se kandidaten gennem et andet vindue og have en anden form for dialog i eventuel 2. samtale. Samtidigt er det min erfaring, at den kommende leder lærer enormt meget om sin nye medarbejder.

Teambuilding

Når et nyt hold skal rystes sammen eller et eksisterende hold trænger til et boost ny energi samarbejdsmæssigt, er det moderne at tage ud og bygge en tømmerflåde eller andet sjovt. Det er absolut også en god idé, men måske kunne man krydre den sociale oplevelse med noget relevant faglighed? Jeg har god erfaring med at lave en DiSC session med grupper, hvor de lærer noget om DiSC samt får indblik i hinandens DiSC profil. Det gavner selvsagt samarbejdet i en gruppe, hvis man også kender hinandens udfordringer, udviklingsområder, stærke sider samt motivationsfaktorer.

Ledelsesudvikling

DiSC har også udviklet et produkt specifikt målrettet ledelsesudvikling. Når jeg anvender DiSC til dette, er min anbefaling, at der ligeledes investeres i coachingsamtaler løbende, for at sikre fastholdelsen i udviklingen.

› Ledelsesudvikling

› Rekruttering

› Erhvervsorienteret coaching

 

 

Lars og Poul

telesikring as

"Vi har på et workshop med Anett Egsgaard, med temaet håndtering af forskelligheder, fået et stort udbytte som kan bruges i hverdagen. Vi fik bla. lavet en Disc profil af os selv, med overraskende resultater og en meget præcis beskrivelse af, hvem vi er på jobbet. Men det viste også hvor, vores stærke og svage sider i sammensætningen af vores afdeling ligger. Da vi i løbet af workshoppen fik vi et større kendskab til Disc værktøjet og forskelligheden af mennesker, har vi i dag stor udbytte af det i vores dagligledelse, med et større indblik i håndteringen af vores ansatte, og deres reaktioner. Dette kan være en stor hjælp til, at undgå unødige konflikter, idet vi kender de forskellige reaktionsmønstre. Undervisningen var professionel og yderst kompetent, afviklet med autoritet. Anett er tydeligvis på hjemmebane og har stor viden på dette område."

 

Bliv tilmeldt nyhedsbrev