Modellen

William Marston er den oprindelige fader til modellen, da han i 1928 beskrev modellen i sin bog ”Emotions of Normal People”. Udgangspunktet var et studie i normale menneskers opfattelse af omgivelserne samt opfattelse af sig selv i relation til omgivelserne.

 

Rekruttering

DiSC er et relativt kendt personprofil-værktøj og efter vores bedste overbevisning det værktøj, der giver den utrænede profillæser mest udbytte. Værktøjet arbejder ud fra nogle stereotyper, der relativt nemt kan læres, hvorfor en leder hurtigt får en idé om, hvordan en kommende medarbejder skal motiveres, anerkendes, udfordres etc. Vi er certificeret i DiSC og anvender ofte dette i rekrutteringssammenhænge. Profilen giver mulighed for at se kandidaten gennem et andet vindue og have en anden form for dialog i eventuel 2. samtale. Samtidigt er det vores erfaring, at den kommende leder lærer enormt meget om sin nye medarbejder.

Teambuilding

Når et nyt hold skal rystes sammen eller et eksisterende hold trænger til et boost ny energi samarbejdsmæssigt, er det moderne at tage ud og bygge en tømmerflåde eller andet sjovt. Det er absolut også en god idé, men måske kunne man krydre den sociale oplevelse med noget relevant faglighed? Vi har god erfaring med at lave en DiSC session med grupper, hvor de lærer noget om DiSC samt får indblik i hinandens DiSC profil. Det gavner selvsagt samarbejdet i en gruppe, hvis man også kender hinandens udfordringer, udviklingsområder, stærke sider samt motivationsfaktorer.

Ledelsesudvikling

DiSC har også udviklet et produkt specifikt målrettet ledelsesudvikling. Når vi anvender DiSC til dette, er vores anbefaling, at der ligeledes investeres i coachingsamtaler løbende, for at sikre fastholdelsen i udviklingen.

› Ledelsesudvikling

› Rekruttering

› Erhvervsorienteret coaching